ikea nordnäs / treehouse

Wednesday, April 23, 2014


I K E A  N O R D N Ä S  /  T R E E H O U S E
_______________

Jag tror de flesta av oss drömt om en trädkoja att krypa upp i, att få ligga på rygg på brädgolvet och känna doften av kåda, barr och bark. Blicka upp i trädets gröna krona och fundera över just ingenting. Höra röster från gatan och bli en betraktare som ser men slipper ta ställning, i alla fall för en stund bara sitta där och dingla med benen och undra hur långt det är ner.
Här är Ikeas förslag på hur det skulle kunna se ut, möblerna är ur den nya serien "Nordnäs", fint!


one  |  two |  three |  four five | six

0 kommentarer:

Post a Comment

northfolk All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger