today is my birthday

Tuesday, August 26, 2014


T O D A Y   I S   M Y   B I R T H D A Y !
_______________

Om jag ska lägga min önskan om fred på jorden, en frisk familj, ett Sverige med en klanderfri infrastruktur och givetvis kravlös och evig kärlek åt sidan, och istället göra ett kollage över materiella ting som jag gärna hade burit med mig till vårt nya hem (eftersom det var svårt att finna bilder på både fungerande tågtrafik och kravlös kärlek),
så hade min materiella wishlist sett ut så här; Byta ut pionerna mot "Staghorn fern" och istället för tårta -  "Blueberry, lemon and almond cake", mjölkfri och bakad av Luise, ansiktet bakom Green kitchen stories.

1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .


0 kommentarer:

Post a Comment

northfolk All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger